---
Świat Plakatów Posterów Swiat

---

Świat Plakatów Posterów - Warunki używania

Spis treści

Rozdział 1

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i serwisem internetowym o nazwie "Świat Plakatów Posterów" dalej w skrócie nazywanym "Świat Plakatów Posterów". Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami obowiązującymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

Rozdział 2

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. "Świat Plakatów Posterów" może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Rozdział 3

"Świat Plakatów Posterów" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez "Świat Plakatów Posterów", a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. "Świat Plakatów Posterów" nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez "Świat Plakatów Posterów". Udostępnianie informacji nie oznacza, że "Świat Plakatów Posterów" udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Rozdział 4

"Świat Plakatów Posterów" nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do "Świat Plakatów Posterów" uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do "Świat Plakatów Posterów" jest równoznaczne z udzieleniem "Świat Plakatów Posterów" nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. "Świat Plakatów Posterów" ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do "Świat Plakatów Posterów" w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.plakaty.swiat.xyz nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.plakaty.swiat.xyz uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.plakaty.swiat.xyz uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

---

Internetowykantor.pl Wymiana walut nawet 6% taniej


---

--- Kolekcja Wyprzedaż Biblioteki! ---
Plakatów Świat Posterów
<<< Świat On-line >>>